fbpx

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedajacego pod adresem: www.twojazszywka.pl

1. Sprzedawca: Sprzedającym jest Bartosz Zyga prowadzący działalność na
podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, zarejestrowaną
pod adresem: 12 Chelwood Court DN4 8TR Doncaster South Yorkshire ? Wielka
Brytania, numer UTR 2185985965. Wszystkie zamówienia realizowane pod tym samym adresem.

2. Adres do wysyłki ubrań to: ul. Skowrońskiego, 16 B/ 6 48-200 Prudnik, woj. opolskie, Polska.

3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
3.1. Pod numerem telefonu: +48 883 173 647 lub +44 7516186779 (koszt połączenia według taryfy
operatora).
3.2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@twojazszywka.pl

1 Definicje

1. Regulamin niniejszy- regulamin sklepu internetowego.

2. Sklep Internetowy ? serwis internetowy pod adresem: twojazszywka.pl, za
pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.

3. Sprzedawca ? podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Dni Robocze ? jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

5. Klient ? każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie Internetowym
(Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

6. Konsument będący osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego w
celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Towar ? rzecz ruchoma, prezentowana i opisana w Sklepie Internetowym, której
dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Umowa Sprzedaży ? umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks
cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu
Internetowego Sklepu.

9. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość
Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
dostępnego pod adresem: www.twojazszywka.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie
realizacji Zamówienia.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.

4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

5. Wszystkie Towary przedstawione w Sklepie Internetowym są produkowane
ręcznie z dostarczanych materiałów przez Klienta.

6. Sprzedawca informuje, że Towary przedstawione w Sklepie Internetowym są
graficzną wizualizacją i mają charakter informacyjny. Kolorystyka i wymiar
prezentowanych Towarów jest uzależniona od materiałów dostarczonych przez
Klienta. Każdy produkt może się nieco od siebie różnić wyglądem, rozmiarem, kształtem itp.

7. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać
następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

7.1. Posiadając konto poczty elektronicznej (e-mail).
7.2. Posiadając komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem
operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
7.3. Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub
wyższej: Internet Explorer wersja 9, Chrome wersja 46, Safari wersja 8,
Firefox wersja 41, Opera wersja 32.

8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych
oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy
oraz osób trzecich.

9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy
prawa.

10. Klient zobowiązany jest do niewykorzystywania jakiegokolwiek wzoru
przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw
wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa
własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i
innych obowiązujących przepisów prawa niezgodnych z prawem, w związku z
korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

11. Klientem, będącym osoba fizyczna, mogą być tylko osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnej.

12. Produkt „Pamiątkowe Pluszaki” są przeznaczone dla osób powyżej 14-go roku życia.

13. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów lub osób
nieposiadających statusu Konsumenta.

3 Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w
złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

2. Ceny nie zawierają wysyłki gotowego produktu do klienta.

 

4 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu przez cały rok.

3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie
Internetowym.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma
być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z
Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do
anulowania Zamówienia.

6. Do każdego Zamówienia wystawiany i dołączany jest dokument sprzedaży do
przesyłki lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.

7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta oraz
przesłaniu/dostarczeniu ciuszków celem zrealizowania Zamówienia.

8. Wybrane samodzielnie przez Klienta ciuszki należy wysłać przesyłką kurierska lub
pocztową na adres: Bartosz Zyga ul. Skowrońskiego 16 B/ 6, 48-200 Prudnik, woj.opolskie Polska.

9. Klient ma 2 miesiące czasu na dostarczenie paczki z ubrankami do Sprzedawcy od daty zamówienia. W przypadku niedostarczenia ubranek w tym terminie zamówienie będzie automatycznie anulowane.

10. Wysyłane przez Klienta ubranka muszą być niezniszczone, w stanie czystym i nadającym się do wykorzystania ich podczas realizacji zamówienia.

11. Ilość potrzebnych ubranek znajduje się w opisie przy każdym produkcie, z którym należy się dokładnie zapoznać przed wysyłką ubranek.

12. Koszt przesyłki z ciuszkami do Sprzedawcy ponosi Klient.

13. Klient może przy realizacji Zamówienia w opcji ?dodatkowe informacje? opisać,
jaka część materiału miałaby być użyta przy realizacji Zamówienia. Sprzedawca
dokłada wszelkich starań, by zamówienia były zrealizowane według opisu
podanego przez Klienta.

14. W wypadku gdy Klient dokona złej oceny jakości materiału, Sprzedawca przed
realizacją Zamówienia, kontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany
wyboru części materiału.

15. Klient w momencie wątpliwości czy dany materiał nadaje się do zrealizowania
Zamówienia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

16. Sprzedawca jest upoważniony do odmowy realizacji Zamówienia, jeśli Klient nie
dokona opłaty z tytułu Zamówionej usługi lub gdy ciuszki otrzymane od Klienta
nie nadają się do zrealizowania Zamówienia (np. w przypadku zbyt dużego
zużycia, przetarcia materiału lub po prostu ich nieświeżego stanu).

17. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta
drogą elektroniczną, telefoniczną o tym fakcie.

18. Gotowe Zamówienie zostanie wysłane Klientowi na adres wskazany na formularzu
lub na adres Klienta podany przy zamówieniu złożonym telefonicznie lub faksem, drogą e-mail lub
elektroniczną.

19. W wypadku braku możliwości wysłania Towaru do Klienta w określonym czasie
Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem
czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

20. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

21. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski z wysyłką międzynarodową.

5 Sposoby płatności za Zamówienie

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
1.2. Płatność przez system Przelewy 24 (www.przelewy24.pl)
1.3. Płatność przez PayPal (www.paypal.com)

2. Rachunek Sprzedawcy:
2.1. Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
2.2. Numer rachunku: 73 1050 1490 1000 0092 1223 0859.

 

6 Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient
zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu
zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
2.1. Poczta Polska (list polecony/paczka polecona lub/i priorytetowa).

3. Całkowity czas realizacji Zamówienia wynosi od 4 do 6 tygodni w przypadku wszystkich Pluszaków Pamiątkowych oraz od 6 do 8 tygodni w przypadku Kocyków i Poduszek. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia, w którym otrzymamy ciuszki (w przypadku płatności przez Przelewy24 lub PayPal). W przypadku płatności Przelewem Bankowym, czas realizacji zamówienia będzie liczony od dnia, w którym otrzymamy przelew lub/i ubranka, w zależności co otrzymamy jako drugie. W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami kontakt.

W czas realizacji Zamówienia wliczona jest wysyłka do Klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone przesyłki.

 

7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów.

2. Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument
faktycznie otrzymał zamówiony Towar.

3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem na adres: Bartosz Zyga 12 Chelwood Court DN4 8TR Doncaster South Yorkshire Wielka Brytania.

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy??.

5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.

7. W przypadku produktu spersonalizowanego zwrot towaru nie jest możliwy.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem
od umowy.

9. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie
otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
9.1. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru
inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
9.2. W takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
11.1. W przypadku umowy zawartej ze Sprzedawcą, której przedmiotem
świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb (np. personalizacja). Przykładowo Towar, który został
wyprodukowany na indywidualne zamówienie.

8 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
cywilnym.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia).

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
4.1. Pisemnie na adres: 12 Chelwood Court DN4 8TR Doncaster South Yorkshire Wielka Brytania
4.2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres:
info@twojazszywka.pl.

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
5.1. Imię i nazwisko.
5.2. Adres.
5.3. Adres e-mail.
5.4. Datę złożenia zamówienia.
5.5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem zadania.
5.6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty
elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

7. Składając reklamację, należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt
wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.

9. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub
wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość
zakupionego Towaru.

9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, w tym:
1.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej.
1.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem
infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem
poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
1.4. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10 Dane osobowe i pliki cookies („ciasteczka”

. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator (Sprzedawca).

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora (Sprzedawcę).

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w innym celu niż świadczenie usług po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

6.1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

6.2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

6.3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

7.1. wglądu do swoich danych osobowych,

7.2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Administrator (Sprzedawca) wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (Sprzedawcy).

9. Administrator (Sprzedawca) przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

10. Administrator (Sprzedawca) niniejszym informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.

11. Administrator (Sprzedawca) niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora (Sprzedawacę), poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach
konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z
wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą
rozpatrywane przez sąd wąaściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i
miejscowej zgodnie z ustawą Kodeksu postepowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.

4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Dla Użytkownika, który nie posiada konta w Serwisie, wiążący jest Regulamin dostępny w Serwisie w chwili uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik, który posiada konto w Serwisie, zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do konta. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Użytkownika, który posiada konto w Serwisie, po zaakceptowaniu przez niego zmienionej treści Regulaminu.

www.twojazszywka.pl